Zorgeloos en veilig bemesten met Frassor.

Frassor meststoffen zijn veilig in gebruik. Niet alleen veilig voor gazon en planten, maar ook voor kinderen en huisdieren. Frassor is een 100% natuurlijke korrel geproduceerd uit puur insectenmest (frass). Onze meststoffen zijn volledig vrij van chemische additieven. Daarnaast bevatten deze in tegenstelling tot veel andere organische meststoffen geen cacaodoppen, diermeel, slib of bestrijdingsmiddelen. Kortom Zorgeloos en veilig bemesten met Frassor.


Frassor gazonmest is 100% cacao vrij


Organische mest is een alledaagse tuinproduct. Veel honden zijn nieuwsgierig en vinden het lekker om op te eten. Het is echter niet algemeen bekend dat de meeste organische meststoffen vermalen cacaodoppen bevatten. Chocolade is erg giftig voor een hond. In veel organische meststoffen en grondverbeteraars zitten hoge concentraties theobromine, de stof die in de cacaoboon voorkomt. Bij een hond van 30 kilo kunnen na het eten van enkele korrels vergiftigingsverschijnselen optreden. Deze kunnen tot de dood leiden.

Theobromine is giftig en hoort niet in tuinmest

Mensen kunnen deze stof goed afbreken via de lever en afvoeren via de nieren. Veel diersoorten, zoals paarden, runderen, pluimvee, vogels en honden kunnen dit niet. Een hond kan na na het innemen in een snel tempo vergiftiging symptomen vertonen. Soms zo snel dat een dierenarts niets meer kan doen. Alleen als heel snel na het binnenkrijgen van een dodelijke dosis theobromine ingegrepen wordt, is een hond te redden. Frassor vindt dit risico onverantwoord. Frassor is dan ook 100% vrij van cacao. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken en kunnen ook na het bemesten dieren veilig weer in de tuin. Wel zo fijn om zorgeloos en veilig te bemesten met Frassor.


Frassor is 100% vrij van chemische additieven en bestrijdingsmiddelen


Frassor is vrij van chemische toevoegingen of bestrijdingsmiddelen. In de markt zien we helaas nog steeds veel gazonmeststoffen met bestrijdingsmiddelen, zware metalen en mosdoders. Hier wordt niet bij vermeld dat deze niet alleen bestrijden maar ook het zo belangrijke leven in de bodem doden en bodem verzuren. Nog risicovoller is het feit dat inname door kinderen of dieren in hogere doses zelfs giftig kan zijn. Frassor meststoffen zijn volledig natuurlijk en veilig voor mens en dier.

Frassor is 100% zuiver en vrij van afvalslib.


In meststoffenland is een hoop te koop. In de praktijk zien we dat veel meststoffen niet altijd duidelijk zijn over hun ingrediënten en het eindproduct vaak een mengsel betreft van allerlei grondstoffen. Reststromen worden geleverd met geld toe zoals ook zuiveringsslib wordt hierbij ook gebruikt. Er zijn gelukkig richtlijnen opgesteld zodat nadelige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid moeten voorkomen. En hoewel er mooie namen bedacht worden en producten als groen de markt ingezet worden. Geloven wij dat het belangrijk is om erg voorzichtig te zijn met reststromen die zware metalen bevatten die giftig kunnen zijn voor planten en voor mensen. Zware metalen zoals Cadmium, koper, nikkel, lood, zink, kwik en chroom kunnen erg gevaarlijk zijn in hogere concentraties en gevolgen op lange termijn zijn nog niet altijd bekend.


Frassor is 100% vrij van slachtafval


Op industriële schaal wordt slachtafval gebruikt om meststoffen te maken. De meest organische meststoffen bestaan uit vermalen botten – beendermeel – bloedmeel – verenmeel. Hoewel deze bijproducten inderdaad een bemestingswaarde hebben is Frassor volledig vrij van slachtafval. Onze insecten eten uitsluitend plantaardige reststromen. Sinds de gekkekoeienziekte, Bovine Sprongiforme Encephaalopathie (BSE) gelden er strikte regels voor het gebruik van diermeel in veevoer. Hierdoor is gebruik in meststoffen alleen maar toegenomen. BSE is een ziekte die door prionen kleine eiwitten wordt veroorzaakt en hersenverschijnselen kan veroorzaken. Het bemesten van een dierenweide met deze meststoffen kan risico’s met zich meebrengen is is in professionele veehouderij niet toegestaan. Onze insecten krijgen uitsluitend plantaardige reststromen. Insectenmest heeft daarnaast van nature een goede bemesting waarde en bevat goed opneembare voedingsstoffen. Daarnaast verhoogd Frassor door het hoge aandeel chitine de bodem en plant weerbaarheid. Voedingsstoffen in de bodem zijn door Chitine tevens beter beschikbaar.

Zorgeloos en veilig bemesten met Frassor.

Hoewel Frassor veilig is voor mens en dier is het uiteraard geen voer. We adviseren om Frassor buiten bereik van kinderen en dieren te bewaren. Korrels in de tuin bij voorkeur licht onderwerken. Bemesten kan het beste gedaan worden wanneer regen verwacht wordt. Mocht er geen regen op komst zijn kan er het beste beregend worden na het strooien. Dit zorgt ervoor dat voedingstoffen snel bij wortels terrecht komen maar ook dat de korrels uit elkaar vallen en niet meer opgenomen kunnen worden door kinderen of huisdieren. Bemest veilig en zonder zorgen met Frassor.