Waarom bemesten in het najaar?

Bemesten in het najaar is wordt vaak vergeten maar is wellicht wel de belangrijkste bemesting. Na een lange zomer met droge perioden kunnen gazons en openbare grasvelden zijn verzwakt. Vaak heeft dit geresulteerd in schade in de wortelzone. Op plekken waar het gras is uitgedund, kunnen zich onkruid en mos ontwikkelen. Vervolgens krijgen deze de kans om te groeien zodra het in het najaar weer natter en kouder wordt. Kortom het is nu het belang om gras goed te onderhouden. Investeer daarom nu tijd en moeite om het gras te helpen herstellen. Daar pluk je op de lange termijn de vruchten van. Frassor insectenmest is zeer geschikt als najaarsmeststof en zal het gazon en bodem vitaal maken en houden.

Voorkom ziekten en plagen door in het najaar te bemesten

Eén van de redenen is om gazon ziekten en plagen tegen te gaan. Het najaar en de winter zijn periodes waarin verschillende ziekten de kop op kunnen steken. Rooddraad en sneeuwschimmel zijn twee veelvoorkomende plantparasitaire schimmels. Deze kunnen een kans krijgen wanneer gazon en bodem niet gezond zijn.  Frassor is rijk aan chitine stimuleert positieve schimmels. Zoals mycorrhiza en saprofyten die dood organisch materiaal omzetten naar opneembare voedingstoffen. Ze zullen dood organisch materiaal opruimen. Zo eten deze ook bijvoorbeeld de dode blaadjes of een gevallen tak. Schadelijke schimmelaantastingen zijn esthetisch niet alleen lelijk, maar zorgen ook voor een extreem verzwakte grasmat met open plekken. Zelfs al zou je met het blote oog de omschreven aantastingen niet direct kunnen waarnemen. Ook dan zal de grasmat in het najaar en de winterperiode beduidend veel opener worden en van kleur veranderen. Met als gevolg dat deze open plekken een ideaal zaaibed vormen voor mos en onkruid. Om deze symptomen te voorkomen en te zorgen voor een gezond gazon dat weerbaar is voor schimmelaantastingen. Is een gezonde bodem met de juiste bemesting van belang.

Welke voedingsstoffen zijn belangrijk in een najaarsmeststof?

Het is gebruikelijk om gazons in het najaar te renoveren. Frassor is de meststof om het herstel te bevorderen en te zorgen dat het gras sterk gemaakt wordt. Maak het gazon tegen de winter met zijn vrieskou, intense regenbuien en sneeuwval te overleven. Belangrijk te vermelden is dat een organische meststof waarbij de hoeveelheid stikstof die een product bevat niet te hoog is belangrijk. In deze tijd van het jaar draait bemesting vooral om het bevorderen van de worteling. Grasgroei is minder van belang. Bij te veel stikstof raken de koolhydraatreserves uitgeput. Ook spoelt het stikstof afhankelijk van het bodemtype en de weersomstandigheden in meer of mindere mate uit. Daarnaast kan het gras hierdoor verzwakken en wordt het vatbaarder voor omgevingsomstandigheden en grasziekten zoals fusarium.

Verlaag ziektedruk met najaarsbemesting

In het najaar is de ziektedruk torenhoog. En als de groei vertraagt en het grasveld weinig kans heeft om te herstellen, kan de schade flink oplopen. Bemesten in het najaar verlaagt de ziektedruk. Kalium is onontbeerlijk in een najaarsmeststof. Kalium bevordert de vorming van sterke celmembranen, waardoor de grasplant beter bestand is tegen omgevingsstress, zoals kou betreding en ziekten. Doordat kalium zeer mobiel is in de bodem is het risico op uitspoeling bij nat weer groot. Zeker in lichte bodemsoorten. Andere nutriënten die een gunstig effect hebben in het najaar, zijn fosfor en magnesium. Fosfor is essentieel voor een goede wortelontwikkeling en voor de inworteling van het gras. Het najaar is de beste tijd. om de grasmat in of door te zaaien. Fosfor stimuleert groei en ontwikkeling van jong gras en draagt het bij aan de algemene gezondheid van het bestaande gras. Magnesium heeft een vergelijkbaar effect als kalium het maakt planten beter bestand maakt tegen ziekten en omgevingsstress. Daarnaast is magnesium ook essentieel voor het stikstofmetabolisme en de aanmaak van chlorofyl om een mooie kleur te behouden en de opname van ijzer en fosfaat te bevorderen. Een magnesiumgebrek is te herkennen aan gele, hangende blaadjes.

Conventioneel versus frassor

Naast de hoeveelheid voedingsstoffen en de onderlinge verhoudingen in een meststof is het afgiftepatroon erg belangrijk. Conventionele kunstmest meststoffen zijn meestal snelwerkend. Deze zullen na toepassing snel oplossen en beschikbaar komen voor de plant. Een conventionele meststof met een hoog stikstofgehalte zal leiden tot zwak gras dat vatbaar is voor ziekten. Daarnaast zorgen conventionele meststoffen dat gewassen minder goed bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden.

Lang werd er gedacht dat kunstmest het bodemleven stimuleert omdat er meer bacteriën groeien. Nu weten we beter. Stikstof uit kunstmes zorgt ervoor dat er meer organische stof geconsumeerd wordt dan dat er Co2 in de atmosfeer komt. Hierdoor verdwijnt het belangrijk humus in de bodem. Zonder humus kan het belangrijk bodemleven zoals mycorrhiza en rhizobacteriën hun werk niet doen. Frassor insectenmest komt als organische meststof gecontroleerd vrij. Met meer dan 120 dagen voeding . Frassor meststoffen zijn zeer geschikt als najaarsmeststof. Ze zullen niet alleen voedingstoffen afgeven maar tevens een boost geven aan het natuurlijk afweersysteem van planten.

Het belang van insecten en chitine.

Frassor insectenmeststoffen zijn zeer rijk aan Chitine. Het is de bouwstof van insecten en spinnen. In natuurgebieden komen veel insecten en spinnen voor, dus ook veel chitine. Een bodem die van nature veel chitine bevat heeft een hoge weerbaarheid. Dit zal resulteren in weinig schadelijk bodemleven zoals parasitaire aaltjes, engerlingen, emelten en negatieve schimmels.  Tuinen bevatten over het algemeen weinig insecten, door het toedienen van insectenmest wordt chitine natuurlijk aangevuld. Frassor verhoogt plant en bodemweerbaarheid. Kies voor natuurlijk gezonde planten, de werking is zichtbaar tot in het voorjaar.