Volledig circulaire Insectenkweek

Het wereldwijde voedselsysteem is een van belangrijkste uitdagingen in de strijd naar duurzaamheid. Gronden en oceanen verschralen om onze onverzadigbare honger naar eiwitten te stillen. Nieuwe bronnen van eiwit zijn hard nodig om de druk op het milieu te verminderen. Hoge ogen gooit het insect als productiedier. Circulaire Insectenkweek kan voorzien in een flink deel van de behoefte van mens en dier aan voedingseiwitten. Eiwitten zijn een essentiële bouw- steen voor groei en gezondheid van mens en dier. Om de wereldbevolking nu en in de toekomst te kunnen voeden, hebben we meer eiwitten nodig. Tegelijkertijd staan we voor de uitdaging de druk op het milieu te verminderen. Daarnaast is chemisch kunstmest zijn niet meer van deze tijd. De recente stikstof crisis maakte dit eens te meer duidelijk.

Larven van de zwarte soldaatvlieg zijn een bron van grondstoffen

Eiwitten haalt de mens met name uit voedselgewassen als soja, vis, kip en andere diersoorten. Insecten zijn zeer geschikt als vervanger van niet-duurzaam eiwitbronnen als soja en vismeel in diervoeder. Daardoor worden vis en kip zelf weer duurzamer. Daar komt bij dat veel insecten van nature ‘afvalverwerkers’ zijn. Onze enorme berg aan voedselresten zien insecten als nectar. Wereldwijd bedraagt die berg jaarlijks meer dan 1 miljard ton, met hierin gevangen minstens 100 miljoen ton eiwit. Circulaire insectenkweek gedijt op deze reststromen en zet deze weer om in eiwitten. Dit is beter dan andere manieren van recyclen zoals composteren, vergisten of gebruik van voedselresten als bemesting. Natuurlijke en circulaire eiwitten van insecten kunnen de ecologische voetafdruk van voer voor vissen, kippen en andere dieren verminderen. Deze eten immers insecten in de natuur. Vooral als ze nog jong zijn en snel moeten groeien en ontwikkelen.

Insecten als nieuwe eiwitbron helpen zo overbevissing in oceanen en boskap voor sojateelt tegen te gaan. Onze Nederlandse partners zijn wereldwijd koploper in circulaire insectenkweek. Eiwitten en vetten worden duurzaam uit larven van de zwarte soldaatvlieg geproduceert. Deze eiwitten en vetten worden gebruikt als ingrediënt in diervoeding en visvoer. De insecten worden gevoed met plantaardige reststromen uit de omgeving en worden vervolgens weer gebruikt in diverse diervoeder toepassingen. Op deze manier sluit de voedselkringloop. Voedselresten worden hergebruikt en op een hoogwaardige manier teruggebracht in de voedselketen.

Frassor maakt insectenteelt volledig circulair door overblijvende huidjes en uitwerpselen om te zetten tot hoogwaardige meststof. Deze circulariteit past ook in het beleid van LNV-minister Schouten. “De toekomst van de landbouw wordt bepaald door kringlopen”. Wat we nemen uit natuur, bodem en water, geven we ook weer terug. Nederland speelt wereldwijd inmiddels een leidende rol als het gaat om innovatie en ontwikkeling van de insectensector.

Black soldier fly - Frass
Black soldier fly

insectenkweek is volledig circulair

Het mooie van insecten is dat het naast een duurzame, ook een heel hoogwaardige eiwitbron is. De larven van de zwarte sol- daatvlieg zijn rijk aan eiwit en vet. Dit zijn belangrijke ingrediënten in diervoeding. De larven worden gekweekt onder ideale klimaatomstandigheden met de juiste temperatuur, vochtigheid en voedingsstoffen om goed te groeien. De larven worden geoogst voordat zij zich verpoppen tot vlieg. De bijstroom van huidjes en uitwerpselen worden door frassor omgezet tot meststof. ‘Frassor’ is een chitinerijke meststof die vrijkomt bij de kweek van de insecten. Chitine wordt gezien als voedingsbron voor diverse groepen positieve micro-organismen en stimuleert hierdoor de weerbaarheid van plant en bodem. Dit betekent dat de insectenteelt volledig circulair is.

Gedreven door innovatie

Circulaire insectenkweek is een compleet nieuwe industrie dus innovatie begint echt vanaf nul, alles moet nog worden uitgevonden. We zijn trots samen te werken met de absolute koploper in deze markt. Het produceren van insecten is een stuk duurzamer dan het produceren van ander dierlijk eiwit. Dit komt doordat insecten tijdens de productie weinig ruimte en water nodig hebben. Ze groeien snel en efficiënt op organische reststromen zonder methaan te produceren. Door een deel van een nu gangbare eiwitbron te vervangen door insecten, wordt voeding duurzamer. Gezien de enorme potentie ziet het er naar uit dat insectenkweek mondiaal een duurzame toekomst wacht.