Kunstmest kopen? Liever niet!

Kunstmest kopen? Liever niet! Kunstmest komt uit een periode dat er geen kennis over lange termijn effect was. Voor boeren was kunstmest een uitkomst om oogsten verdubbelden en het noodzakelijke voedsel maken voor de groeiende bevolking. Tot zover de positieve kant van kunstmest, is het verstandig om kunstmest te kopen? Nu naar het jarenlange gebruik van kunstmest komt men achter de lange termijn gevolgen die kunstmest heeft op de bodem. Er blijven steeds minder voedzame mineralen achter in de bodem. Hierdoor verzwakken planten en worden ze sneller ziek. Planten worden niet meer beschermd maar juist aangevallen door bacteriën en schimmels.

Kunstmest en bodemstructuur

Daarnaast heeft het gebruik van kunstmest als gevolg dat de grond steeds dieper bewerkt moet worden omdat de grond steeds sneller verdicht raakt. Dit is niet alleen kostbaar voor de boer maar ook desastreus voor de grond. Het is niet breed bekend dat plantenwortels beter kunnen doorgroeien in een oud wortelmilieu. Wortels komen na het ploegen moeilijk bij oude wortels die dienen als liftschacht. Een oppervlakkige cultivatie methode biedt hiervoor de uitkomst. In een ondiepe grondbewerking van niet meer dan 15 cm kunnen planten sneller gebruik maken van de vele wortelgangen van dode voorgangers. Hierdoor hoeven ze pas echt aan het werk als ze de uiteinden hebben bereikt van die dode gangen. Zo kunnen ze jaar naar jaar dieper wortelen. Op deze manier komt er veel meer grond en water beschikbaar voor groei. Het bestrijden van ziekten door bespuitingen is niet veel meer dan het onderdrukken van symptomen.

Gezonde planten zijn in staat om de meeste plant ziekten zelf buiten te houden. Als reactie op de negatieve effecten van gebruik van kunstmest worden bestrijdingsmiddelen ingezet om de oogst te redden. De conclusie die we kunnen trekken is dat planten die alleen kunstmest krijgen uiteindelijk altijd ziek worden. Kunstmest is de directe oorzaak van het gebruik van de meeste bestrijdingsmiddelen. Om het wereldwijde probleem van kunstmest overbemesting op te lossen moet de vicieuze cirkel worden doorbroken door geen of minder kunstmest te kopen.

Gezonde planten hebben een gezonde bodem nodig

Gezonde planten hebben een gezonde bodem nodig om te kunnen groeien. Om precies op te kunnen nemen wat planten nodig hebben moet de bodem mineralen en noodzakelijk bodemleven bevatten. Uit onderzoek blijkt dat door grootschalig gebruik van zoute kunstmest, de grond niet meer de biologie heeft die noodzakelijk is voor gezonde plantengroei.

Hoe kunnen we de bodem verbeteren en schade veroorzaakt door kunstmest herstellen?

Net zoals elk organisme op aarde functioneert een plant niet zelfstandig. de gezondheid en groei is afhankelijk van een samenwerking met specialistische bacteriën en schimmels. planten schimmels en bacteriën vormen een prachtig systeem. Wat eigenlijk gebaseerd is op een soort van ruilsysteem. Schimmels en bacteriën leveren moeilijke bereikbare voedingstoffen uit de bodem. Planten leveren in ruil daarvoor suikers in de vorm van glucose. Om dit systeem uit te leggen zullen we de bacteriën en schimmels apart toelichten.

Rhizobacteriën

Planten hebben 1 probleem hun fijne opnamewortels hebben maar een beperkte capaciteit. Ze nemen maar 4-7 % van het bodemvolume in beslag en zijn gemiddeld zo dik als een haar. Planten zijn dus afhankelijk van hulp van buitenaf. Met hun opname wortels gaan planten opzoek naar deze samenwerking. lukt dit niet dan sterven ze af. Lukt dit, dan kan de symbiose worden opgebouwd en is het de start van een mooie relatie. wel dan is dit de start van een mooie relatie. Nu kan de symbiose worden opgebouwd. Mineralen zijn voor planten moeilijk vrij te maken uit de grond. maar rhizobacteriën zijn hier erg goed in. Vooral in het vrijmaken van fosfaat wat erg belangrijk is voor de plant. Deze bacteriën voeren verder tal van belangrijke taken uit. Waarvan het zijn van het natuurlijk afweersysteem wellicht wel de belangrijkste. Frassor insectenmest is rijk aan chitine en zorgt voor chitinase die rhizobacteriën laat toenemen.

Natuurlijk afweersysteem van planten door rhizobacteriën

De rhizobacteriën vormen namelijk rondom de wortels een natuurlijk afweersysteem. de belagers van de plant worden buiten gehouden vanwege hun fysieke aanwezigheid. Ze zorgen dat er geen ruimte meer is voor ziekmakende bacteriën. Daar hebben ze belang bij want de plant voorziet ze van voedsel. Maar rhizobacteriën hebben ook weer hulp nodig. Ze kunnen zich niet goed en snel verplaatsen en de bacteriëcollonies kunnen niet op en neer van de mineralen naar de wortels. De meeste mineralen in de grond liggen ver buiten het bereik van de wortels. En dus ook van de rhizobacteriën. Die kunnen zich hierdoor alleen vestigen dicht bij de wortels. Zoals we net lieten zien is de opname ruimte hierdoor erg klein. Hier komt ander bodemleven van pas. De mycorrhiza schimmels.

Mycorrhiza schimmels

Mycorrhiza schimmels kunnen de opname capaciteit drastisch vergroten. Deze schimmel heeft altijd bestaan maar is door modernisering is deze vaak het oog verloren. Door het jarenlange gebruik van kunstmest is deze slechts sporadisch aanwezig in landbouwgrond en tuinen. De mycorrhiza schimmels hebben altijd in symbiose geleefd met wortels van planten. deze schimmelsoort vormt een levende verbinding in de wortel en maakt er een opname en transportsysteem van. Ze zijn essentieel voor gezonde plantengroei, hier is iedere plant kenner het over eens.

Schimmeldraden van Mycorrhiza

De opname wortels van planten is met 0.2 mm behoorlijk dik. hierdoor kunnen ze alleen groeien in de zo genoemde macroporiën De schimmeldraden zijn zeer dun. Zelfs dunner dan de meest bacteriën met een dikte van slechts 3 micron. Hierdoor kunnen de draden groeien in de micro poriën. Juist hier zit het merendeel van voedingstoffen en water opgeslagen. Zonder de hulp van mycorrhiza kan de plant nooit deze ruimten bereiken. Niet de wortels maar juist de schimmeldraden zijn verantwoordelijk voor opname van nutriënten en water. Door de lange dunne schimmeldraden die de opname van mineralen volledig overnemen van de wortels kunnen ze meer afstanden afleggen. Ver afgelegen mineralen of deze die vast liggen in de grond zijn nu makkelijk op te nemen. Deze fijne draden vormen met gemak een km lengte in een theelepel grond.

De opname capaciteit ligt door de mycorrhiza schimmel gemiddeld 9 maal hoger. Waarmee droger kan worden geteeld en waarmee onkruid door ruime concurrentie veel minder kans maakt. De schimmel wordt beloond in de vorm van glycose. Voor de plant is de winst een groter bereik. Door deze unieke en constante wisselwerking tussen de plant , de bacteriën en mycorrhiza schimmels ontstaat er een prachtige symbiose. met als betaalmiddelen water mineralen en glucose. Frassor inscectenmest is rijk aan chitine en stimuleert de ontwikkeling en spoorvorming van mycorrhiza.

Symbiose: De plant krijgt water en mineralen, de schimmel ontvangt glucose.

Humus verdwenen door jarenlang gebruik kunstmest

voor de samenwerking tussen bodem en wortels is een gezonde bodem biologie absoluut noodzakelijk. Een gezonde bodem bevat organisch weefsel verkregen uit dode bladeren, dode wortels en dode dieren. Deze dode organische materialen worden in de natuur door het bodemleven afgebroken tot humus. Hierdoor is er veel voedsel voor het bodemleven en houdt de bodem veel CO2 vast. Door het jarenlange gebruik van kunstmest toe te passen is de humus in landbouwgronden verdwenen. Humus kun je vergelijken met de accu van de grond. hier ligt energie opgeslagen die het bodemleven nodig heeft om haar werk te doen. Elk jaar enkel kunstmest kopen en toepassen is niet aan te raden, kies bij voorkeur voor organische meststoffen. Zonder humus wordt het moeilijk om een natuurlijk bodemherstel te krijgen. Frassor insectenmest bestaat uit meer dan 70% organische stof en verrijkt de bodem bij elk gift.

Kunstmest en het bodemleven

Lang werd er gedacht dat kunstmest het bodemleven stimuleert omdat er meer bacteriën groeien. Maar deze zijn door de stikstof verplicht om meer organische stof te consumeren die dan als Co2 in de atmosfeer komt. de symbiose tussen plant, schimmel en bacteriën is niet alleen een mooie samenwerking. Het is pure noodzaak. zonder deze omzetters van organisch materiaal zouden we omkomen in de organische stof. Wanneer we terug komen op hoe we de bodem kunnen verbeteren dan zal het antwoord zijn. Liever geen kunstmest kopen! Maar stimuleer het bodemleven.

Frassor insectenmest stimuleert positief bodemleven

Frassor insectenmeststoffen zijn als enige organische meststof rijk aan chitine. Hiermee wordt positief bodemleven zoals mycorrhiza en rhizobacteriën gestimuleerd. Door te bemesten met Frassor zal symbiose toenemen en verbeteren planten zelf de grond. Namelijk in symbiose tussen planten, bacteriën en schimmels. Wat resulteert in een gezonde opname die perfect verloopt met organische bemesting. Met dit natuurlijke systeem krijgen we weer een gezonde bodem. Waar gezonde planten het mooiste resultaat geven en de lekkerste groenten en fruit. Koop Frassor Meststoffen eenvoudig online of winkel bij jou in de buurt.