Frassor drukt aaltjespopulatie in uien met chitine


Met een natuurlijk product aaltjesschade in akkerbouwgewassen voorkomen kan met Frassor. Frassor Insectenmest is rijk aan Chitine. Ten eerste is Frassor een bodemverbeteraar dat goed samen gaat met mycorrhizaschimmels. Ten tweede reduceert deze het riscio op ziekten en plagen door stimulering van positief bodemleven. Frassor drukt de aaltjespopulatie in uien met chitine

Het belang van insecten en chitine

Chitine is wereldwijd een veelvoorkomende stof. Het is de bouwstof van insecten en spinnen. In natuurgebieden komen veel insecten en spinnen voor, dus ook veel chitine. Een bodem die van nature veel chitine bevat, heeft een hoge weerbaarheid en dan ook weinig aaltjes. Akkerbouwpercelen bevatten over het algemeen weinig insecten, door het toedienen van insectenmest wordt chitine natuurlijk aangevuld.

Uienperceel bemest met Frassor Insectenmest

De werking van Chitine is wetenschappelijk bewezen

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat toedienen van chitine aan de bodem leidt tot minder aaltjes en ziekteverwekkende schimmels in de bodem en dat het de groei van het gewas bevordert. Frassor insectenmest ( frass) is zeer rijk aan Chitine en een natuurlijke bodemverbeteraar. De werking van chitine is wetenschappelijk onderzocht. Toedienen van chitine aan de bodem leidt volgens onderzoekers tot het stimuleren van micro-organismen, die de eieren van de aaltjes aantasten. Ook verandert chitine het bodemmilieu waardoor het toxisch wordt voor nematoden.

Frassor drukt aaltjespopulatie met chitine
Frassor drukt aaltjespopulatie met chitine

Frassor proeven 2021

Een proefveld met uien in 2021 leverde na toediening met frassor een hogere netto uien opbrengst dan het onbehandelde deel. De proef is aangelegd op zandgrond in Erica (Drenthe). Op het onbehandelde deel is er een aantoonbare besmetting met aaltjes. Aaltjesbesmetting is een toenemend probleem in Nederland. De standaard behandeling met Vydate helpt wel om gewasschade te beperken, maar verlaagt de besmetting niet, en het verlamt de aaltjes, maar doodt ze niet. Voor de proef is Frassor 500kg per ha gestrooid. In aankomende najaarsplant wordt frassor ingewerkt met het planten. De voorjaarstart is cruciaal aldus teler Germs. Frassor zorgt voor natuurlijke bodem en plantweerbaarheid. Samenvattend, Frassor drukt aaltjespopulatie in uien met chitine.

Ook benieuwd naar wat Frassor voor u kan betekenen? Stuur ons een email en kom in contact.