Een gezonde bodem leeft!

Gezonde bodems zijn essentieel voor voedselsystemen. We schatten dat 95 procent van ons voedsel direct of indirect in de bodem geproduceerd. Gezonde bodems stellen ons in staat een verscheidenheid aan voedingsmiddelen te telen. Deze zijn nodig voor de menselijke voeding. Een ieder van ons is afhankelijk van de productiviteit van de bodem.

Bekijk onderstaande video:

FAO Video Mission: Keep soil alive!

Bovenstaande video is ontwikkelt door FAO en toont de gevolgen van bodem mismanagement. De afname van biodiversiteit tasten de functies van de bodem aan. We moeten ons concentreren op het behoud van onze bodems en duurzaam bodembeheer afgestemd op het bodemtype. Alleen een gezonde levende bodem geeft voedselzekerheid en maakt een groene wereld mogelijk.

Voedt niet alleen de plant maar ook de bodem!

Frassor voedt de bodem en stimuleert positief bodemleven. Help je bodem gezond te houden en bemest met organische frass meststoffen. Chemisch kunstmest is niet duurzaam en voedt de bodem niet!
Het bodemleven zorgt voor buffering van voedingsstoffen. Hierdoor zijn deze beschikbaar wanneer de plant ze nodig heeft. De zuurgraad (ph) is bij een evenwichtig bodemleven daarom minder belangrijk.  Chemische middelen en kunstmest hebben een zeer nadelig effect op het bodemleven en het hele ecosysteem. De werking van kunstmest is ook maar kort en het spoelt snel uit naar de diepere grondlagen waar de plant er niet meer bij kan. Maar misschien erger nog; Kunstmest werkt voor het bodemleven als zout op een slak.

Stimuleer positief bodemleven met Frassor insectenmest

Frassor insectenmest is een volledig organische meststof die naast planten de bodem voedt. Doordat onze mest rijk is aan velletjes van insecten (chitine) wordt positief bodemleven gevoed. Hiermee stimuleer je o.a. Mychorizza en rhizobacteriën. Bodemleven zoals wormen en schimmels vormen gangen in de grond waardoor lucht, organisch materiaal en andere nutriënten door de bodem worden verspreid. Afgestorven plantmateriaal wordt door composteerders verwerkt tot voedzame grondstof. Frassor insectenmest wordt in de praktijk succesvol ingezet om gezond bodemleven te stimuleren. Vooral in het gebied rond de plantenwortel, de zogenaamde rhizosfeer, leven miljoenen schimmels en bacteriën die voedingsstoffen uitwisselen met elkaar en de planten en zo elkaars leven beter maken. Frassor brengt de bodem in balans en verhoogt de bodemweerbaarheid. In een gezonde bodem groeien gezonde planten en is geen ruimte voor ziekten en plagen.

(lees verder onder de afbeelding)

Vruchtwisseling voor behoudt biodiversiteit

Naast onze meststoffen is management van de bodem erg belangrijk om de bodem gezond te houden. We adviseren om niet te intensief te telen en te zorgen voor een gezonde vruchtwisseling zodat biodiversiteit van de bodem op peil blijft. In duurzame landbouw maakt men al met veel succes gebruik van rotatieplannen, ons advies is om dit ook in uw moestuin te doen. Poot niet elk jaar aardappelen op dezelfde plaats maar wissel de gewassen en geef de bodem tussen teelten van intensieve gewassen de rust om te herstellen.

bodemleven niet verstoren

Waar voorheen gedacht werd dat diep ploegen de juiste wijze was van grond bewerking wordt er inmiddels veel succes geboekt met zogenoemde ‘ No Till Farming’ . Of te wel een minimale grondbewerking om het bodemleven in stand te houden en niet te beschadigen. Waar deze landbouwtechniek waarbij gewassen geteeld worden zonder de bodem te verstoren. Bodemvruchtbaarheid vermindert de hoeveelheid bodemerosie die grondbewerking op bepaalde bodems veroorzaakt, vooral op zandige en droge bodems op glooiend terrein wordt hier veel succes geboekt. Maar ook op kleigronden worden goede resultaten behaald met ondiepe grondbewerkingen.

Organische stof

Een gezonde bodem is rijk aan organische stof. Frassor insectenmest is rijk aan organische stof en brengt deze direct in de bodem. Naast organische stof toevoegen met organische meststoffen adviseren we om gebruik te maken van groenbemesters. Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens in te werken.Hiermee wordt organische stof en het stikstofgehalte in de bodem verhoogt. Een deel van die organische stof wordt in de bodem omgezet in humus. Daarnaast helpen deze de bodemstructuur te verbeteren, bodemerosie kunnen tegengaan en kunnen eventueel ongewenste gewassen (onkruid) te onderdrukken. Ook in uw siertuin kunt u de bodem helpen door bijvoorbeeld bladeren in uw tuin niet te verwijderen maar in uw siertuin te verspreiden. Voor gazons adviseren we om het maaisel niet te verwijderen maar te mulchen zodat bodem organische stof krijgt toegevoegd.

Leeft jouw bodem?

Het bodemleven kan je zelf ontdekken door een schep grond uit de tuin op een krant uit te spreiden. Je ziet dan in een gezonde bodem, wormen, torretjes, pissebedden, duizendpoten en andere insecten. Wat je niet ziet is net zo belangrijk zoals eencellige, kreeftjes, mijten, schimmels en bacteriën. Zonder al dit leven kan de bodem niet goed functioneren en kunnen de planten in de tuin niet gezond groeien en bloeien.

Bij het analyseren van de tuingrond komt er een hoeveelheid elementen in beeld, de zuurgraad, bodemstructuur, organische stof en de hoeveelheid bodemleven.

Het bodemleven is chemisch wel meetbaar maar er zit geen maximum aan. Dit betekent hoe beter het bodemleven hoe beter de bodemstructuur, vrijkomende voedingsstoffen, weerstand van de planten en bufferend vermogen van voedingsstoffen en water. Het bodemleven is dus een zeer belangrijke schakel in een gezonde bodem.

Gezonde planten kunnen niet zonder een gezond bodemleven en het bodemleven kan niet zonder planten. De natuurlijke kringloop geeft de meest ideale omstandigheden. Door blad, snoeihout en ander organisch materiaal steeds weer terug te brengen in de kringloop wordt ook het bodemleven gestimuleerd en gevoed. Dit kan door het gehele jaar zoveel mogelijk blad en plantenresten te laten liggen in de tuin, eventueel via compostering of het bemesten met bijvoorbeeld Frassor meststoffen. Kies voor een gezonde bodem en geniet van weerbare planten.