Retour beleid

14 Dagen zichttermijn
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer] [ geografisch adres ondernemer] [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* je hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst], herroept/herroepen

c. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] d. [Naam consumenten(en)] e. [Adres consument(en)] f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Neem contact op met onze klantenservice om een retourformulier te ontvangen.


Hoe stuur ik producten terug?
De makkelijkste manier om je product te retourneren is door contact op te nemen met onze klantenservice. Wij sturen je dan een passend retourformulier waarmee je de bestelling aan ons kunt retourneren.

Is mijn retour aangekomen bij jullie?
Zodra je product bij onze retouren afdeling binnen is gekomen, laten we je dit middels een ontvangstbevestiging per e-mail weten. Uiteraard gaat hier wel enige verwerkingstijd overheen. Zie je bijvoorbeeld op de Track en Trace code van van je retour dat het pakket bij ons is afgeleverd, maar heb je nog geen mail ontvangen? Dan kun je altijd gerust contact opnemen met 1 van onze medewerkers. Zo kunnen wij kijken waar je pakket zich bevindt en zorgen wij voor de passende oplossing.


Mijn product is terug van reparatie, maar nog steeds defect. Wat nu?
Dat is wel heel erg vervelend. Zeker omdat je nu voor de tweede keer een defect product hebt ontvangen. Indien je contact opneemt met onze klantenservice, zorgen wij voor een passende oplossing.

Ik heb nog geen retourformulier ontvangen?
Heb je een retourformulier aangevraagd bij ons maar heb je deze nog niet ontvangen per e-mail? Wellicht is deze in je SPAM – ongewenste email box terecht gekomen. Is daar ook niets in te vinden? Dan adviseren wij je om nogmaals contact op te nemen met onze klantenservice. Zo kunnen wij het nogmaals versturen.

Mocht je vraag niet beantwoord zijn, we staan je graag tot dienst